DRÓŻKI, ŚCIEŻKI, DROGI

Podstawowym elementem zagospodarowania naszego ogrodu przydomowego, czy też działki, są ścieżki, dróżki i drogi, umożliwiające komunikację pomiędzy poszczególnymi punktami terenu – utwardzone, aby nie niszczyć roślinności i upraw, a także łatwo i wygodnie chodzić bez obawy o zapadanie się w miękki grunt, wpadanie w kałuże itp. Oprócz funkcji użytkowej powinny się cechować wkomponowaniem w architekturę terenu i estetycznym związkiem z innymi elementami ogrodu. Drogi, czyli pasma ruchu przeznaczone do przejazdu samochodów lub innych maszyn i pojazdów, często spełniające również rolę ciągów pieszych powinny dodatkowo odznaczać się większą trwałością i wytrzymałością.

Szerokość ścieżek, dróżek i dróg

Szerokość ścieżek, dróżek i dróg nie może być mniejsza niż 40-50 cm, czyli tyle, ile potrzeba pojedynczej osobie. Ścieżki o tej szerokości prowadzi się do miejsc rzadko odwiedzanych, jak kąciki na kompost, śmietniki itp. Węższe mogą być tylko ścieżki i dróżki pomiędzy rabatami kwiatowymi lub zagonkami z uprawami czy też umożliwiające pielęgnację roślin. Pozostałe mają na ogół szerokość 1,0-1,2 m, umożliwiającą przejście obok siebie dwóch osób, przejechanie wózka dziecinnego, przetransportowanie mebli itp. Szersze wyznacza się przy krzewach i wysokich roślinach, czyli tam, gdzie zwisające gałęzie będą utrudniać chodzenie.

Comments are closed.